Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Първа среща по проект за управление на качеството на водите на река Арда в Кърджали

 14 Юни 2006

Днес в Кърджали бе открита първа двудневна среща на представителите на заинтересованите страни по поречието на река Арда. Инициативата се организира в рамките на проект “Техническа помощ за управление качеството на водите на река Арда в България” по Европейската програма ФАР и се осъществява в сътрудничество с община Кърджали и се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Срещата бе открита от кмета на общината инж. Хасан Азис, а в нея участваха представители на всички общини по поречието на река Арда и основните й притоци, отговорни за използването на водите й държавни органи и институции, представители на бизнеса и заинтересованите партньори от три гръцки общини и префектурата на област Еврос, както и турски представители от Одрин.
“Проектът цели да спомогне за интегрираното управление и превенция на замърсяването в басейна на река Арда, чрез установяване на бизнес партньорство между заинтересованите страни от България и Гърция и чрез осигуряване на техническа помощ при оценката на съществуващото състояние на река Арда и изготвянето на препоръки за подобряване на системите за мониторинг, основаващи се на принципите на европейската рамкова директива за водите”, поясни преди срещата кметът на общината инж. Хасан Азис. Той каза още, че “полагането на основите на тясно сътрудничество между всички организации, институции и фирми от целия басейн на реката, които са заинтересовани за управлението на водите й, са ключови елементи за успеха на бъдещия басейнов съвет за река Арда. Затова днешната среща е от изключително важно значение за изпълнението на планираните дейности.”
По проекта предстои експерти да оценят състоянието на р.Арда и да препоръчат системи за мониторинг, които отговарят на принципите на европейската директива. Ще бъде създаден и съвместен българо-гръцки Басейнов съвет, ще се изградят пунктове за мониторинг и методология по цялото поречие на реката. В тази връзка предстои да бъде проведено обучение със специалисти от българска страна,представители на общините, които участват в проекта, които изцяло ще извършват дейностите по мониторинга на водите на реката.
Проектът “Техническа помощ за управление качеството на водите на река Арда в България” ще продължи до юли месец 2007 година.

Още снимки
 Прочитания: 2010 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign