Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОИЦ организираха информационна среща в Черноочене

 13 Юни 2012

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман, служители от общинска администрация, кметове на кметства, представители на училищата от района и граждани присъстваха на проведената в село Черноочене информационната среща от Областният информационен център – Кърджали.
Айдън Осман наблегна на ползата от функционирането на Центъра и на това, че тя ще е полезна за бенефициентите при намиране отговори на възникналите специфични въпроси при кандидатстване, по различни програми на Европейския съюз.
Управителят на ОИЦ – Кърджали Дора Христова разясни на присъстващите целите на проекта, ролята на Центъра при предоставяне на информация за Структурните инструменти на ЕС, видовете услуги, които ще бъдат предоставени безплатно, както и планираните дейности.
Експертите от ОИЦ и представители на Фонд „Земеделие“ гр. Кърджали разясниха схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Структурните и Кохезионния фондове и актуални процедури, по които може да се кандидатства. Между които бяха „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“, „Помощ в дома“, Развитие на стартиращи иновационни предприятия, чрез подкрепа за внедряване на иновационните продукти, процеси и услуги“, „Подкрепа за развитие на клъстерите в България“, „Енергийна ефективност и зелена енергия“ и др.
Кметовете на населените места от района на община Черноочене и служителите на общинска администрация зададоха въпроси относно кандидатстването по схеми за подпомагане на земеделието и животновъдството в района
Центърът започна работа в началото на 2012 година и вече регистрира интерес от страна на различни бенефициенти. Създаден е по проект на Община Кърджали „Изграждане на Областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


 Прочитания: 2097 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign