Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОИЦ-Кърджали организира информационна среща и в Кърджали

 18 Юни 2012

Областният информационен център – Кърджали проведе информационни срещи в шестте общини на област Кърджали. На 19.06.2012 година / вторник/ ще се състои последната в голямата зала на Бизнес инкубатора от 10.30 часа. Поканени са представителите на бизнеса, общински служители, кметове на населени места, читалищни секретари , представители на неправителствения сектор , директори на училища и детски градини.
Срещата има за цел да представи проекта и запознае присъстващите с основните дейности на Областния информационен център, създаден в подкрепата за инициативните хора на територията на областта. Накратко ще бъде представена и презентацията на проект „Енергийно обновяване на българските домове” по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради „.
Участниците ще се запознаят с екипа, основните задачи на центъра, видовете услуги, които ще бъдат предоставени безплатно и планираните дейности в рамките на проекта. Ще бъде представена информация за Структурните и Кохезионния фондове и актуални процедури, по които може да се кандидатства.
Центърът е създаден по проект на Община Кърджали „Изграждане на Областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Срещата е открита за медии.

 Прочитания: 1527 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign