Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Запознаха кърджалийци с правилата срещу травматизма и бедствията

 19 Юни 2012

Вчера в Кърджали под мотото „Опознай рисковете, за да ги избегнеш!” се проведе информационна среща на открито като част от проект „Информирани и здрави”. В рамките на инициативата кърджалийци получиха ценна информация за най-честите заплахи и начините, по които да се предпазим и да реагираме при непреднамерен или преднамерен битов травматизъм, както и начините за действие при масови бедствия. Събитието бе организирано от Министерство на здравеопазването, Община Кърджали, РЗИ - Кърджали и Медия Експерт Груп 2011.
В разположената близо до паметника на Васил Левски шатра на проекта жителите и гостите на града видяха подготвените по проекта филми за най-честите заплахи за възникване на непреднамерен битов травматизъм и начините, по които да се предпазим, както и начините на действие при масови бедствия като земетресение, наводнение, пожар и промишлени инциденти.
Видео материалите бяха придружени и с полезна информация представена от Валентина Грудева от Превантивно информационният център. От изнесените данни стана ясно, че травматизмът е третата водеща причина за смъртни случаи в Европа. При по-високо ниво на информираност на хората последствията – физически или психически травми, инвалидизация, големи обществени разходи могат да бъдат избегнати. По данни на Националния статистически институт за периода 2006–2008 г. най-честите причини за смъртността от битови травми са случаите на „умишлено нараняване”. Следват травмите от падания – най-често по неизяснени причини или при подхлъзване, погрешно стъпване и спъване. На трето място са случаите, причинени от „въздействие на неживи механични сили”. Високо е и нивото на смъртните случаи, причинени от удавяне, от случайно отравяне и въздействие на отровни вещества.
Домашното насилие също бе сред представените теми. В последните години в България се наблюдава увеличаване на домашното насилие. То обхваща физическия и психически тормоз в семейството. По данни на Центъра за превенция на насилие и престъпления жертви на домашно насилие стават предимно жените, децата, възрастните хора и в много малък процент – мъжете. Освен злоупотреба с алкохол причина за агресивно поведение могат да бъдат влошеното икономическо положение, антисоциалния живот, проблемите в детството или неблагоприятната среда – семейна и приятелска. Хората с подобни проблеми могат да ги преодолеят с подходяща терапевтична помощ. Затова близките и членовете на семейството не трябва да прикриват този тип поведение.
Всички включили се в информационното събитие попълниха анкетни карти.
Партньори на кампанията в Кърджали са Община Кърджали, Регионална здравна инспекция -Кърджали, браншови организации, НПО на национално и регионално ниво, национални и регионални медии, лидери на мнение, травматолози, здравни специалисти, журналисти. Прочитания: 1559 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign