Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Информационна среща в Кърджали проведе ОИЦ

 19 Юни 2012

Над 50 души, сред които кметове на кметства, представители бизнеса, училища и детски градини и неправителствени организации се включиха в организираната днес информационна среща в Кърджали от Областният информационен център. Участие в нея взе и кметът на общината инж. Хасан Азис, който изтъкна важността на центъра и неговата роля при кандидатстването с проекти, финансирани от структурните и кохезионни фондове на ЕС.
„Ние създаваме още едно изнесено от публичната администрация място, където всички могат да се възползват от информацията за възможностите за финансиране от европейските фондове. Това е и стъпка към по ефективно им използване.”, категоричен бе градоначалникът.
Информационната среща бе открита от управителя на ОИЦ-Кърджали Дора Христова. Тя изтъкна, че основната цел на екипът й е да информира хора в региона за възможностите, които имат при стартиращи процедури на двата фонда на ЕС. Внимание се обръща и на младите хора, а центърът може да ги насочи за бъдеща реализация на територията на Европейския съюз.
Пред участниците в информационната среща ръководителя на проекта Надя Цветкова представи целите и ролята на Центъра при предоставяне на информация за структурните инструменти на ЕС.
Един от проектите, които бяха представени, бе за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Присъстващите директори на училищата в града проучиха възможности за допълнителни занимания на подрастващите, за които българският език не е майчин.
Срещата в Кърджали бе седма и последна, след поредицата проведени до момента в останалите шест общини от областта. От месец септември предстои Центърът да предоставя и още една услуга -безплатен достъп на интернет за местните жители, които искат да проучат възможностите за кандидатстване с проекти.
Областният информационен център ще обобщи и анализира постигнатите цели от проведените срещи. Резултатите ще бъдат оповестени на пресконференция в края на месеца. Екипът отчита като успешни първите информационни събития и напомня на домоуправителите и заинтересованите граждани , че презентацията на проект BG161PO001-1.201-0001 „ Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие” гостува с екипа на МРРБ в Кърджали на 21.06.12 година в залата на бизнес инкубатора от 17.00 часа.
Срещата ще е открита за медии.


 Прочитания: 1683 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign