Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

МРРБ представя в Кърджали проект „Енергийно обновяване на българските домове”

 19 Юни 2012

На 21 юни (четвъртък) Министреството на регионалното развитие ще представи в Кърджали проекта „Енергийно обновяване на българските домове”.
Презентацията ще се състои в 17:00 ч. в голямата зала на бизнес инкубатора. Проектът ще бъде представен от господин Румен Джаров, представител на дирекция „Жилищна политика” в МРРБ.
Проект „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира по схема BG161PO001/1.2-01/2011 ”Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Конкретен бенефициент по него е дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ.
Целта на проекта е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Той обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза
на 50 млн. лв. Конкретен бенефициент е дирекция „Жилищна политика” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната
собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ. За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за
обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на
техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.
Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 50% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция.
Положително ще бъдат оценени всички сгради, отговарящи на критериите за допустимост, и ще получат одобрение за получаване на финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по реда на заявяване и до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс.
При посещението си в Кърджали господин Джаров и неговият екип са готови да отговорят на всички въпроси на заинтересованите да обновят домовете си кърджалийци.


 Прочитания: 2006 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign