Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обсъдиха капацитета на общините за енергийна ефективност

 20 Юни 2012

Първа работна среща по проект GREEN TWINNING („Зелено побратимяване”), организирана Асоциацията на родопски общини /АРО/ и Енергиен Център София, се проведе днес в Кърджали. Тя бе открита от кмета на общината инж. Хасан Азис, който е и зам.-председател на УС на АРО. Участие в нея взеха представители на общините в Кърджали, Смолян, Рудозем, Златоград и др.
Пред присъстващите инж. Азис изтъкна важната роля на подобен вид проекти. Темата според него е достатъчно актуална, а общините имат още потенциал, който до момента не е използван. „Зелено като тема и като енергия, и като начин на живот, навлиза все повече в нашето ежедневие. Въпросът е дали ние сме готови да формираме такива политики и да разработваме заедно екопроекти”, подчерта пред присъстващите кметът инж. Хасан азис.
Същността на проекта одобрен за финансиране по програмата „Интелигентна енергия-Европа” на Европейската комисия бе представена от Иванка Пандалиева от Енергиен център София.
Тя подчерта, че той има за цел общини от България, Гърция, Полша, Румъния и Словения да преминат обучения за изграждане на капацитет и разработване на общински планове за действие за устойчива енергия, които след това да бъдат внесени за одобрение от «Конвента на кметовете». Партньорите планират най-малко шест общини от петте държави (включени в проекта) да се побратимят с напреднали в сферата на енергийната ефективност испански общини. Това ще допринесе за изпълнение на плановете за действие, чиято крайна цел е повишаване на енергийната ефективност на съответната община, използването на възобновяеми енергийни източници и намаляване на емисиите от въглероден диоксид (CO2).
Чрез проекта ще се популяризира европейската инициатива «Конвент на кметовете» сред местните власти във всички страни-членки на ЕС, като целта е минимум 50 общини от новите 12 държави-членки да дадат съгласие за присъединяване към «Конвента на кметовете». Проектът, който е с продължителност 24 месеца, ще се изпълнява от асоциации на общини, общини и консултански енергийни компании от Гърция, България, Испания, Полша, Румъния и Словения. Партньори за България са Асоциацията на родопски общини и Енергиен център София. Седемте български общини, включени в проекта, са членове на АРО.
Инициативата “Конвент на кметовете” (Споразумение на кметовете) е основно европейско движение с участието на местните и регионални власти, ангажирали се доброволно с повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници в техните общини, за да постигнат целите на ЕС за намаляване на емисиите от въглероден диоксид (CO2) и разходите на енергия с поне 20% до 2020 г.

Още снимки
 Прочитания: 1661 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign