Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прес-съобщение

 25 Юни 2012

На 26.06.2012г. от 15:20 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние” третото от поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България.
Това предаване е посветено на проект "Енергийно обновяване на българските домове" по схема Подкрепа на енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013г.
Поредицата от 15 предавания се подготвя от екипа на Областен информационен център – Кърджали и се реализират по проект с регистрационен номер 0066-ДКЖ-3.3 ”Създаване на областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02-00012-C0001, който се финансира по Оперативна програма „Техническа помощ" по процедура "Изграждане и функциониране на областни информационни центрове".
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Техническа помощ», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”
www.eufunds.bg


 Прочитания: 1522 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign