Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Широка дискусия по проблемите на учениците от малцинствените общности

 16 Юни 2006

В общинска администрация Кърджали се проведе Кръгла маса на тема “Мотивацията за училище – проблеми и решения” по проект “Училището е моят шанс в живота”. Инициативата се осъществява от Сдружение “Инициатива за развитие – Кърджали решава”, финансиран от Фондация “Партньори България” чрез Американската агенция за международно развитие и с подкрепата на община Кърджали. Целта на проекта е да се търсят нови възможности за решаване на проблема с липсата на мотивация у децата от ОУ “П.К.Яворов” да посещават училище. По проекта в учебното заведение е извършен основен ремонт на зала. Тя е оборудвана с техника – телевизор, ДВД, обзаведена е с маса, столове, мека мебел, картини. В нея 50 деца от 5 до 8 клас се обучаваха в среда различна от семейната и училищната по специално изработена програма в продължение на 7 месеца. В дискусията се включиха заместник областния управител Бойка Арабаджиева, Нели Попова началник отдел “Образование” в общинска администрация, педагози, директори на учебни заведения от града и селата, членове на Детския и младежки парламент към ОДК, представители на общинска администрация, неправителствени организации и разбира се от училище “П.К.Яворов”. Обсъдени бяха проблеми и положителни практики относно решаване на проблемите за интеграция и социализация на децата от различни етнически общности. В направените изводи бе подчертано, че от особено значиние е работата с родителите, семейната среда и включването на децата в различни извънкласни форми. Проектът “Училището е моят шанс в живота” ще приключи с голям хепанинг на 4 юли в двора на основно училище “П.К.Яворов”.

Още снимки
 Прочитания: 2249 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign