Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

60 на сто изпълнение на решенията на Общинския съвет за първото полугодие на 2012

 02 Август 2012

Общинските съветници в Кърджали гласуваха отчета за изпълнение решенията на местния парламент за първото полугодие на 2012 г. Общинската администрация е работила по 217 решения, от тях 185 приети до 30 юни т.г., а останалите 32 - през минал период.
Справката сочи 59,4% изпълнени решения и 40,6%. в процес на изпълнение. Както и през минали години, най-голям е делът на решенията, свързани с управление и разпореждане с общинска собственост – 53,5%. На второ и трето място са решения, отнасящи се към сектор териториално развитие, архитектура, строителство и опазване на околната среда -16,2 на сто и образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт, туризъм -15,7 на сто. Близо 5 % от решенията касаят дейността на Общинския съвет, 3,3% - административно-информационно обслужване и по 2,7% - управление на проекти и финансово-счетоводно обслужване. До 30 юни местният парламент в Кърджали е провел 7 заседания, на които са приети общо 185 решения. С оглед осигуряване непрекъснатост на процеса на местното самоуправление, през първите шест месеца на 2012 г. общинската администрация е продължила да работи по изпълнение на решенията на Общинския съвет и от минали години.-1 решение от 2006 г.,1 решение от 2007 г., 6 решения от 2008 г., 5 решения от 2009 г., 3 решения от 2010 г., 16 решения от 2011 г.


 Прочитания: 1689 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign