Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Организират летният отдих на децата в Кърджали

 21 Юни 2006

О Б Щ И Н А - К Ъ Р Д Ж А Л И


П Р О Г Р А М А
на Община Кърджали за предстоящите спортни занимания и мероприятия за провеждане на летния отдих на учащите се за месеците юни, юли и август 2006г.


І. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА “ВАКАНЦИЯ ЛЯТО 2006”

Организирането на летния отдих през ваканцията по определен часови график повишава физическата дееспособност на учениците и пълноценно запълва свободното им време. Заниманията ще се провеждат под ръководството на треньори безплатни в спортни зали, басейни и площадки, ще бъде осигурен достъп на всеки желаещ ученик, съобразно неговите предпочитания. През тази ваканция Община Кърджали чрез ОДК ще акцентува върху спортните потребности на децата в неравностойно положение от Помощно училище “П. Берон” гр. Кърджали. Заниманията ще се провеждат в ОДК. Ще се обърне внимание и на всички детски градини от Община Кърджали, които ще провеждат занимания на открит плувен басейн “Арпезос”.

ІІ. ПЕРИОДИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:

от 7-20.06.2006 г.
от 1-16.07.2006 г.
от 2-20.08.2006 г.

ІІІ. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

1. ОДК гр. Кърджали
- занимания по източни бойни изкуства, тенис на маса, аеробика и развлекателни игри за деца в неравностойно положение - от 10.00 – 12.00 ч. и от 14.00 до - 16.00 ч. за трите периода.

2. Спортна зала “Арпезос 1” и игрище плувен басей “Арпезос”
- волейбол, плажен волейбол – от 10.00 – 12.00 ч. и от 14.00 -17.00 ч.
за трите периода - двама треньори.

3. Спортна зала “Арпезос 1 и 2”
- баскетбол – от 10.00 – 12.00 ч. и от 14.00 – 16.00 ч. за трите периода –
един треньор.

4. Спортна зала “Арпезос 1”
фитнес и боди-билдинг - от 10.00 – 12.00 ч. и от 14.00 – 16.00 ч. за трите периода – двама треньори.

5. Плувен басейн “Арпезос”
- начална подготовка по плуване - 10.00 – 12.00 ч. и от 14.00 –
16.00 ч. за трите периода - двама треньори.

6. Кортове “Арпезос”
- тенис - от 10.00 – 12.00 и от 14.00 – 16.00 ч. за трите периода - един
треньор.

7. Военен лагер с. Широко поле
- военно приложни дисциплини, туризъм, алпийска техника, начално обучение по гребане в яз. “Ст.Кладенец” – от 10.00 – 12.00 ч. и от
14.00 – 17.00 ч. за трите периода – един преподавател.

7. Плувен басейн “Арпезос”
- развлекателни игри с детските градини от 7 -20.06.2006 г. – деца до 6 години и от 01 – 16.07.2006 г. деца до 6 години от 10.00 – 12.00 часа, ръководители: учителки от детските градини.


 Прочитания: 2920 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign