Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общинският съвет прие информацията за изпълнението на бюджета за шестмесечието

 14 Септември 2012

В началото на днешното заседание на Общинския съвет в Кърджали, при обсъждането на дневния му ред, отпаднаха три точки от него. Те са свързани с изменение в структурата на общинската администрация, информацията за изпълнение на задълженията на фирма „Титан Клинър” за услугите по събиране, извозване, обезвреждане на твърди битови отпадъци и дейностите по поддържане на чистотата на обществените места, както и отменянето и приемането на нова Наредба за управление и реда за ползване на гробищните паркове в Кърджали и кметствата на общината. По думите на кмета инж. Хасан Азис по тях все още има какво да се дебатира и уточнява.
Разгорещени дебати предизвика приемането на информацията за текущото изпълнение на Бюджета на община Кърджали за първото шестмесечие на 2012 година.
Според Огнян Иванов от ГЕРБ притеснителен е факта, че пресрочените задължения на общината надхвърлят 9 700 000 лева, което я нарежда в челната петорка на недисциплинираните общини в България.
В отговор кметът инж. Хасан Азис определи изказването на Иванов като политическо, което цели да дезинформира обществеността. Градоначалникът изтъкна, че благодарение на рестриктивната финансова политика на общинското ръководство задълженията намаляват. Към 30-ти юни приходната част на бюджета е изпълнена в размер на 17 856 218 лева, което е 45,54% спрямо годишния план.
Елван Гюркаш от групата съветници на ДПС апелира да не се критикува общинската администрация самоцелно, като изтъкна факта, че община Кърджали е с много добри показатели в национален мащаб по реализирани и реализиращи се проекти по европейски програми.
Милан Миланов от групата БСП определи като обнадеждаващо намерението до края на годината задълженията да се стопят с 2-3 милиона, когато от администрацията очакват да се извърши сключването на сделка, от продажбата на която ще се намали и дефицита.
Така или иначе информацията за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2012 година бе приета без гласовете на съветниците от ГЕРБ.
Близо два часа продължи днешното заседание на местния парламент, в което участваха 35 от общо 41 общински съветници. Беше приет и доклада за извършената междинна оценка на Плана за развитие на Кърджали за периода 2007-2010 година, определени бяха зоните за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Сред останалите точки, които гласуваха общинските съветници, бяха тези, свързани с одобряване на ПУП за довеждащ водопровод за пречиствателна станция на Кърджали, както и с одобрението на специализирана план-схема за оптична кабелна мрежа CORE-2 по плана на града.
Сформирана беше и 7-членна временна комисия, която ще подбере кандидатите за обществен посредник на община Кърджали. На сегашния мандатът му свършва през този месец.

Още снимки
 Прочитания: 1739 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign