Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОИЦ-Кърджали проведе изнесени приемни дни в Кирково и Ардино

 28 Септември 2012

На 27 и 28 септември Областният информационен център – Кърджали проведе изнесени приемни дни в общините Кирково и Ардино за разясняване на актуалните възможности за финансиране на проекти по Оперативните програми. Изнесеният офис бе посетен от над 40 представители на общинската администрация, бизнеса, читалища и културни институции, земеделски производители и граждани. На посетителите бе предоставена информация за добри практики на територията на съответните общини и за дейността на центъра.
По време на срещата в СОУ „Христо Смирненски” в с.Кирково бе анонсиран конкурсът за детска рисунка „Как искам Европейският съюз да промени моя град”, който се провежда под егидата на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев .

Областният информационен център – Кърджали е изграден по проект „ Създаване на областен информационен център в гр. Кърджали”, реализиращ се от община Кърджали, Договор №BG161PO002-3.3.02-00012-C0001, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проект „Създаване на областен информационен център в гр.Кърджали” № BG161PO002-3.3.02-00012-С0001 , финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


 Прочитания: 1483 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign