Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

 03 Октомври 2012

О Б Я В Л Е Н И Е

Относно:Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти собственост на физически лица


На основание чл.21, ал.1 и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с влязъл в сила ПУП-ПП, одобрен с Решение №11 от 29.12.2011год. на Общински съвет-гр.Кърджали, обнародван в Държавен вестник бр.№22/16.03.2012год., относно играждането на обект „Ново трасе на пътя до Регионалното депо за управление на отпадъци в гр.Кърджали, Община Кърджали” попадащ в землищата на с.Глухар и с.Горна Гледка, с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, Кметът на Община Кърджали уведомява, че открива процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти собственост на физически лица.
Обявлението е публикувано в интернет страницата на Общината Кърджали: www.kardjali.bg, секция "Обяви, търгове, конкурси".


 Прочитания: 1627 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign