Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" НАПОМНЯ

 11 Октомври 2012

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”


УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,
НАПОМНЯМЕ ВИ , ЧЕ НА 30.10.2012г. ИЗТИЧА СРОКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, А НА 31.10.2012г.- СРОКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Задълженията си може да платите на касите на отдел „Местни данъци и такси”, намиращи се на ул.”Деспот Слав” № 1 /над Паспортна служба/ с работно време – 8 30 ч.- 16 30 ч. или по следната банкова сметка в „Търговска банка Д”- Кърджали:
IBAN- BG 09 DEMI 92408400072453, BIC - DEMIBGSF по съответния код за вид плащане:
441400 – патентен данък и лихви
442100- данък върху недвижимите имоти и лихви
442300- данък върху превозните средства и лихви
442400- такса битови отпадъци и лихви
442800 – туристически данък и лихви
Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци,такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.
Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в определените от закона срокове.
Срещу некоректни платци ще бъдат предприети действия, съгласно ЗМДТ и ДОПК за принудително събиране на стари и текущи задължения чрез публичните изпълнители на НАП и частни съдебни изпълнители.
След изтичане на сроковете за плащане община Кърджали има намерение да обяви публично имената на длъжниците със задължения над 1000 лв., а на тези със задължения над 5000 лв.- включително и размера на задължението.
Информация за размера на задълженията може да получите на тел.0361/ 6-29-57; 6-15-65.
КМЕТ НА ОБЩИНА
КЪРДЖАЛИ:__________________
/инж.Хасан Азис/


 Прочитания: 15666 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign