Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали с международен сертификат за качество

 12 Октомври 2012

С пожелание за ползотворна работа в името на гражданите на Кърджали кметът инж. Хасан Азис откри днешното заседание на Общинския съвет в Деня на българската община. „Позволете да кажа, че днес – 12 октомври, е ден на българската община и по този повод да ви призова да работим така, че поемайки своите отговорности, да бъдем все по- близо до хората и техните нужди, да решаваме техните проблеми”, каза в краткото си обръщение към съветници и кметове на населени места кърджалийският градоначалник.
Муждувременно стана ясно, че Община Кърджали е получила международен сертификат, който потвърждава, че Системата за управление на качеството на общината е одитирана и регистрирана от Intertek Certification GmbH за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008. Новият сертификат е валиден до 2015 год.
Системата за управление на качеството е приложима за осъществяване на местното самоуправление, административно – правно и информационно обслужване на гражданите и юридическите лица. Тя може да бъде приложена и за териториално – селищно устройство, финансово – стопански дейности и управление на собствеността, както и при изпълнението на делегираните от държавата функции в областта на образованието, културата, здравеопазването и социалните дейности.
Община Кърджали е една от първите общини в страната, сертифицирана по европейските изисквания на стандарта за управление на качеството. От 2003 г. Общинска администрация- Кърджали, спазвайки изискванията на стандарта, се утвърди като една модерна администрация, която предоставя компетентно, ефективно и ефикасно обслужване на гражданите и юридическите лица в условия на законност, равнопоставеност, прозрачност и непрекъснат стремеж за превенция и противодействие на корупцията.


 Прочитания: 1492 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign