Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

700 000 лева отпускат за дълговете на Пазара след продажба на имот

 12 Октомври 2012

Безлихвен заем в размер на 700 000 лева ще предостави община Кърджали на “Пазара на производителите - Кърджали” ЕАД, след продажба на новообразуван имот в района на „Билла”, решиха на днешното заседание на Общинския съвет. Имотът е отреден за търговия и обществено обслужване. Неговата пазарна оценка е 2 955 000 лв. без начислен ДДС и трябва да бъде продаден чрез публичен търг с тайно наддаване.
Сумата от 700 хиляди лева ще бъде предоставена за погасяване на задължения за ДДС, данък сгради, такса смет и част от главница по инвестиционен кредит с ТБ „Алианц България” АД, чийто срок на издължаване е дванадесет месеца.
Предложението предизвика бурна реакция от страна на съветниците от ГЕРБ. Те изразиха несъгласието си с вземането на подобно решение и заявиха, че докато се работи на парче и не е ясно колко точно пари трябват за спасяването на Пазара, няма да гласуват отпускането на каквито и да е било средства. В тази връзка общинският съветник от ГЕРБ Огнян Иванов направи предложение текста касаещ даването на съгласие за безлихвения кредит да отпадне от разглежданата точка втора от дневният ред. Предложението му бе гласувано и отхвърлено с 29 гласа „против”.
В крайна сметка с 31 гласа „за” общинските съветници приеха изцяло предложението на кмета на община Кърджали, формулираното под точка втора, „Обявяване на имоти публична общинска собственост в частна общинска собственост, включени в границите на УПИ VІІ -6236 по плана на град Кърджали и определяне на пазарна оценка”.


 Прочитания: 1444 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign