Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 24 Октомври 2012ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИСЪОБЩЕНИЕ

Временната комисия за подбор на кандидатите за Обществен посредник, избрана с Решение № 221/14.09. 2012 г., след проведено събеседване с кандидатите проведено на 23.10.2012 г. от 15.00 ч.,

ПРЕДЛАГА
На основание чл.21а от ЗМСМА и чл.15 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на Община Кърджали за гласуване от Общински съвет - Кърджали кандидатурите на първите двама класирани кандидати: г-н Пейчо Ангелов Пашов и г-н Хакиф Емин Емин.
Председател на ВК: ……………….
/М. Шабан/ Прочитания: 1629 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign