Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Отговорното родителство - тема на кръгла маса в Кърджали

 26 Юни 2006

На 24 и 25 юни Демократичният съюз на жените в България /ДСЖ/ проведе в Кърджали кръгла маса на тема “Отговорното родителство”.
Кръглата маса се проведе на 25 юни в конферентната зала на хотел “Кърджали”. Приветствие към участниците поднесоха председателите на ДСЖ г-жа Емилия Масларова и на Държавната агенция за закрила на детето Шерин Местан.
Основният доклад “Гражданското общество в подкрепа на отговорното родителство” изнесе д-р Жени Стайкова, регионален председател на ДСЖ в Кърджали и член на УС. С доклади участваха членът на УС на ДСЖ Милена Владимирова и Росица Стоянова – началник на отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”. В работата на форума се включиха и кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис и секретарят на администрацията Сезгин Бекир и председател на Общинската комисия по наркотични вещества.
Дискусиите на форума бяха свързани с прилагането на конкретни политики за решаването на демографския проблем на България. Бяха споделени добри практики на семейна социална политика в страната и в Европа. Бяха обсъдени и необходимите действия за ограничаване до възможния минимум на случаите на безотговорно родителство, а с това и отклоняващото се поведение на техните деца.
За община Кърджали бяха посочени и някои данни за проява на безотговорно родителство, което тревожи общинските структури.Това са немалкият брой на пострадалите деца от насилиел. Тревожен факт е и броят на осъдените малолетни и непълнолетни на възраст 14-17 години.Посочени бяха и основните фактори за извършване на противообществени прояви тук – тежката икономическа обстановка в региона, липсата на семейно възпитание, подценяването на възпитателната работа в училище, масовата употреба на алкохол и цигари сред подрастващите, агресивното и арогантно поведение между учениците и др.
Участниците набелязаха и някои важни моменти, по които ще се работи: предизвикването на обществена дискусия по въпроса за социалната зрялост на българските младежи и девойки, разширяването на сътрудничеството с държавните и общинските органи за формирането на качествена социална среда, търсенето на нови форми за повишаване на отговорното родителство и др.
“Като кмет на общината-домакин определям форумът като добър знак затова, че местната власт работи добре по проблемите, свързани с възпитанието на децата. Днешната среща ни даде възможност да запознаем всички присъстващи от страната каква е дейността на община Кърджали в тази посока.”, сподели кметът инж. Хасан Азис.
Три основни акцента в работата на общинска администрация във връзка с възпитанието на децата представи на вниманието на участниците в кръглата маса инж. Хасан Азис. Той сподели нашият добър опит за взаимодействието на отделните институции с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и с Комисията по наркотични вещества. По тяхно предложение в Кърджали е изграден Консултативен кабинет към психоневрологичната болница. В него помощ и консултация могат да търсят не само децата, а и техните родители. В Кърджали действа и гореща телефонна линия, на която отговарят психолог и членове на клуб “Младите хора – здраве, секс, наркотици”. С цел повишаване сексуалната култура сред ромското население в кв. “Боровец” е назначено медицинско лице, което консултира живеещи там.
Инж. Азис подчерта, че Кърджали е една от пилотните общини в България, в която се реализира проект за ограничаване на най-тежките форми на физически труд сред децата по линия на фондация “КЕЕР България” . Вече втора година продължава и добрата практика деца от социалнослаби семейства да летуват извън страната, в международни детски лагери. Миналата година 45 деца летуваха в гръцката побратимена община Комотини, а през това лято над 100 деца от нашата община ще почиват 1 седмица в истанбуллската Гаази Осман Паша и гр.Текирда. Община Кърджали тази година ще бъде домакин на деца и млади хора от южните ни съседки ,които ще бъдат на лагер в морската база в Равда. Прочитания: 2428 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign