Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 21 Ноември 2012

ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Уважаеми съграждани,
Община Кърджали има удоволствието да Ви покани на обществено обсъждане за окончателно определяне на Зони за въздействие към Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали.
В рамките на обсъждането ще бъде дискутиран разработеният проект на Зони за въздействие за следващия програмен период 2014-2020 г. в рамките на проект BG161PO001/1.4-07/2010/017 "Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Кърджали“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Публичното обсъждане ще се проведе на 26 ноември (понеделник) от 17.00 ч. в залата на „Бизнес инкубатор” гр. Кърджали, ул. Отец Паисий 12.
Надяваме са на Вашето присъствие и активно участие в обсъждането.
За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, инж. Александра Римпопова - отдел „Управление на проекти”, тел. 0361/21653, email: ip_kj@mail.bg.


Дата: 21.11.2012г.

С уважение,
инж. Хасан Азис
Кмет на Община Кърджали


 Прочитания: 1569 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign