Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кметът инж.Хасан Азис подписа договор за изпълнение на проект „Чрез подкрепа към промяна”

 30 Ноември 2012

На 28 ноември кметът на Община Кърджали инж.Хасан Азис подписа договор за изпълнение на проект „Чрез подкрепа към промяна”, финансирана по схема „Помощ в дома" на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси". Договарящ орган по схемата е Агенцията за социално подпомагане. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 213 468,95 лв.
По проекта ще се създаде Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж за предоставяне на почасови социални услуги на лица с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. На кандидат-потребителите ще бъде извършена оценка на потребностите от почасови грижи в семейна среда от Дирекция „Социално подпомагане” -Кърджали.
След провеждане на конкурс в Звеното ще бъдат назначени 1 специалист в социалната услуга и 33 домашни санитари. Продължителността на проекта е 16 месеца, като 12 месеца ще се предоставят социални услуги на потребителите.
Проект „Чрез подкрепа към промяна” надгражда добрия опит на община Кърджали в предоставянето на ефективни и съобразени с потребностите на хората в неравностойно положение услуги. Той е поредното доказателство за реализация на социалния ангажимент на община Кърджали към местните общности.
 Прочитания: 957 пъти


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали