Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Нов КТД в сферата на образованието подписаха кмет и синдикати

 07 Декември 2012

Колективен трудов договор за двугодишен период подписаха община Кърджали, синдикатите и работодателите в сферата на образованието. Под документа подписи сложиха инж. Хасан Азис, кмет на общината и Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България /СРСНПБ/, представлявано от Недялка Кюпрюджиева, Сдружение на директорите в средното образование в Република България /СДСОРБ/, представлявано от Лиляна Янкова от една страна и Синдиката на българските учители към КНСБ, представляван от Нели Арнаудова, Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”, представляван от Радка Топалова.Основни акценти в КТД са звената, основно финансирани от община Кърджали – детските градини, извънучилищните звена и общинските училища. Основни акценти в КТД са договорените по-високи отпуски на работещите в сферата на образованието, педагогически и непедагогически персонал, както и социалните плащания. КТД урежда трудово-правните отношения в образованието.


 Прочитания: 2061 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign