Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

О Б Я В А

 20 Декември 2012


О Б Я В А

За обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за реализиране на инвестиционно предложение: "Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди" на "Горубсо - Кърджали" АД, гр. Кърджали


На основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда Община Кърджали уведомява всички заинтересувани лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди”.

Срещата ще се проведе на 04.01.2013г., от 13.30 часа в зала 209 в Дома на науката и техниката, град Кърджали.

Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.30 до 10.00 и от 13.00 до 15.00 в стаи 503, 504 и 505 в сградата на Община Кърджали.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са достъпни и на интернет страницата на РИОСВ-Хасково.

Писмени становища могат да се предоставят в Информационния център в сградата на Община Кърджали.

Телефони за допълнителна информация: 67379, 67380 и 67381 и GSM 0885868922
Кмет на Община Кърджали:
/инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 1593 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign