Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приключи вторият цикъл от срещи в областта на ОИЦ Кърджали

 21 Декември 2012

С изнесен приемен ден в кметството на с.Перперек приключи вторият цикъл от срещи на Областен информационен център-Кърджали в седемте общини на областта. На проведените информационни събития присъстваха представители на общинските аминистрации, граждански организации, бизнес, земеделски производители, ученици и безработни. Интерес предизвикаха процедурите на ОПРЧР, насочени към реализацията на младите хора, възможностите за подобряване на пътната инфраструктура, переспективите пред бизнеса и начините за финансиране на земеделските производители с евросредства.
През следващата година екипът на ОИЦ-Кърджали ще продължи да представя информация за възможностите по оперативните програми и за процеса на планиране на новия програмен период 2014-2020г. Предвидени са и няколко цикъла семинари и обучения за различните целеви групи бенефициенти.
ОИЦ Кърджали е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Създаден е по проект на Община Кърджали „Създаване на Областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Проект “Създаване на областен информационен център в гр.Кърджали”№ BG161PO002-3.3.02-00012-С0001 , финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


 Прочитания: 1588 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign