Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кърджали кандидатства за изграждане на третия етап на парк „Арпезос Север”

 11 Януари 2013

На 11 януари 2013 година Община Кърджали внесе проектно предложение по ОП „Регионално развитие” - приоритетна ос „Зелена и достъпна градска среда” за проект „Изграждане на Парк „Арпезос - Север” - ІІІ етап и рехабилитация и реконструкция на тротоари в гр. Кърджали”.
Проектната документация включва три обекта като на първо място е разширението на парк „Арпезос Север” с 49 300 м2, включващ изграждане на спортна зона и терени за отдих.
Свързване на І и ІІ етап на парк „Арпезос Север” чрез Изграждане на пешеходен мост между тях, както и Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на бул. „България” и обособяване на велоалеи по него са другите два обекта в проектното предложение.Още снимки
 Прочитания: 1864 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign