Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Липсата на кворум провали днешното заседание на Общинския съвет

 15 Януари 2013

Само 18 общински съветници влезнаха днес в залата на Бизнес инкубатора, за да участват в заседанието на Общински съвет Кърджали. Липсата на кворум не позволи провеждането на редовно заседание поради отсъствието на 23-ма от местните парламентаристи.
Председателят на общинския съвет Раиф Мустафа обяви, че заседанието е свикано на основание чл. 23, ал.4, т.2 от ЗМСМА по искане на една трета от общинските съветници и в дневният ред е включена една единствена точка, а именно предсрочно прекратяване на правомощията му.
Веднага след това той съобщи, че на основание чл.27,ал.1 от ЗМСМА заседанията на общинския съвет се считат за редовни само ако в залата присъстват повече от половината общински съветници, което не е факт и не даде ход на заседанието поради липса на кворум.


 Прочитания: 1763 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign