Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Хасан Азис подписва договор за водния цикъл на Кърджали за 70 млн.лв.

 16 Януари 2013

На 18 януари 2013 г. в 11.00 ч. в МОСВ кметът на общината инж.Хасан Азис ще подпише договора по Проект „Интегриран Воден Проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и Довеждащ Колектор, Разширение и Реконструкция на Водоснабдителната и Канализационна Мрежа”, одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г .”

Инж.Хасан покани председателите на групите съветници от ДПС,ГЕРБ,БСП,ЕНП и независимия съветник М.Мухтаров в ОбС-Кърджали да присъстват на подписването на договора за водния цикъл, който е изключително важен за града ни и е един от най-големите проекти, които се реализират в Кърджали.

Общата стойност на проекта е 69 970 080,24 лева.

В рамките на 30 месеца се предвижда изграждането на нова Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) , довеждащ колектор, както и рехабилитацията на водоснабдителната и канализационна мрежа (вкл.изграждане на нова канализация).


 Прочитания: 1716 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign