Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Областен информационен център-Кърджали навърши една година

 29 Януари 2013

Днес Областният информационен център в Кърджали отчете една година от създаването си. Той отвори врати на 3 януари 2012 година и е част от 28-те информационни центрове в страната, които се явяват като реализиран продукт на проект по Оперативна програма „техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.
По повод една година от създаването му екипът на ОИЦ даде и нарочна пресконференция, на която представи дейността си. В нея участваха кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис, ръководителят на проекта Надежда Цветкова, управителят Дора Христова, експертите в центъра Мариана Петрова и Кадир Мустафов, журналисти.
Пред представителите на медиите инж. Хасан Азис заяви, че един от водещите приоритети на ръководството на общината след реалното ни членство в ЕС е била възможността за подготовка и реализиране на европейски проекти. В тази връзка община Кърджали е подкрепила създаването на центъра с цел да бъдат информирани както общините, така и неправителствените организации, фирмите и граждани за всички възможности, които дават оперативните програми.
„ За нас беше много важно още в първите месеци да приключим всички организационни дейности по стартирането на проекта и в резултат кърджалийският областен информационен център бе един от първите, които заработи в страната”, подчерта градоначалникът.
Той благодари на екипа на Областният информационен център за положените усилия, в рамките на тази една година, да се наложат като център, който предоставя най-новата, актуална и изпреварваща информация за всички възможности, които имаме като реални членове на европейският съюз.
За една година от създаването си Областния информационен център е придобил достатъчно популярност, защото офисът в Кърджали е посетен за това време от 257 кърджалийци. В това число не влизат 30-те, които са потърсили услугите на експертите през новата 2013 година. Това каза управителят на Областния информационен център Дора Христова. Тя изнесе и още информация свързана с дейността на центъра през изминалите 12-сет месеца. В този период са били проведени 7 информационни дни и 7 изнесени приемни дни – във всяка една община на област Кърджали.
Общо 21 са били проявите и срещите, организирани и проведени от центъра със съдействието на общините и областните институции, на които са присъствали общо 546 жители на областта. Експертите от ОИЦ-Кърджали са посетили не само общинските центрове, но и малки населени места, като с. Перперек, а идеята е и в бъдеще да продължи практиката на директен контакт с хората от отдалечените села.
„Целта на тези срещи е да се популяризират добрите практики в региона, да се запознаят хората със схемите за финансиране на 7-те Оперативни програми/ОП/, да се разяснят тенденциите за следващия програмен период 2014-2020”, коментира управителя на центъра Дора Христова. Тя допълни, че по време на информационните и изнесените приемни дни всеки жител на областта е имал възможност да задава въпроси, свързани с Кохезионната политика на ЕС и възможностите за кандидатстване. Най-голям интерес е бил проявен към енергийното обновяване на сгради и Програмата за развитие на селските райони. В тази връзка екипът на ОИЦ-Кърджали изказа благодарност на фонд „Земеделие“ за компетентното участие при информационните и изнесените приемни дни.
За изминалата една година служителите в центъра са отговорили компетентно и на десетките запитвания по телефона и по е-мейла. Тяхно дело са и разработените презентации за всички значими и интересни програми.
При стартирането на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР експертите са провели кампания за популяризирането на проекта и разясняване на условията за кандидатстване сред голям брой домоуправители и граждани. Данните сочат, че от Южен централен район са подадени 35 проектни предложения и той е на второ място след София по брой заявени участия, а град Кърджали е в „златната среда” за одобрени проектни предложения.
Екипът на ОИЦ Кърджали не скри днес, че Националната кампания за детска рисунка „Как искам ЕС да промени моят град“ е внесъл много емоция в работата им. Отличените в регионалния кръг две момичета от областта са получили своите грамоти от Министрите Т.Дончев и В.Рашидов в Гранитната зала на МС. Като управител на центъра Дора Христова отправи благодарност на Регионалния инспекторат към МОМН и лично на началника му Гроздан Колев за съдействието при оценяване на 287-те рисунки и реализирането на конкурса в област Кърджали. Израз на изграденото сътрудничество между РИО на МОМН и ОИЦ – Кърджали е и презентацията „Учене през целия живот”, представена от центъра на форума на Инспектората по проект „NELLI“.
В отчета за дейността на Центъра през изминалата една година бе отбелязано, че най–ефективни за работата им са били 6-те радиопредавания, подготвени от експертите в ОИЦ и излъчени от Общинско радио Кърджали в рубриката „Европа и ние“. Предаванията са представили оперативни програми и актуални схеми за финансиране. Дейността на ОИЦ през годината е била отразена в 81 публикации в регионална преса.


Още снимки
 Прочитания: 2341 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign