Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

516 от 1009 с многогодишни жилищно- спестовни влогове са си закупили жилища

 30 Януари 2013

След 21 ноември 2013 г. бюджетът няма да осребрява лихвоточките на притежателите на дългогодишни жилищно спестовни влогове. Това напомни днес от трибуната на местният парламент зам.-кметът на община Кърджали инж. Юсеин Ахмед. Той съобщи, че 21 ноември т.г. е крайният срок за останалите към днешна дата 385 вложителя за община Кърджали, да реализират правата си, а именно, да закупят или започнат изграждане на жилище. Притежателите на дългогодишни жилищно спестовни влогове трябва да знаят и че срокът за изплащане на компенсацията от Националния компенсационен жилищен фонд е до 31.12.2019 год.
Зам.-кметът Юсеин Ахмед представи пред общинските съветници отчета на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/, за дейността й през 2012 год. и утвърждаване на план-сметка за 2013 год, които при гласуването бяха приети с 33 гласа „за” и 7 „въздържали се”.
Според изнесената информация броят на включените в списъците на правоимащите вложители е 1009, от тях компенсирани към 15.01.2013год. са 516, закупилите жилища и чакащи изплащане са 108.
През 2012 год. е изплатена компенсация на 14 вложителя, за които искания са направени пред Националния компенсационен жилищен фонд през месец Декември 2009 год. и Януари 2010 год. Общият размер на изплатената компенсация е 12 3875,60 лева.
През отчетната 2012 год. са одобрени 20 молби за изплащане на левова компенсация и е изпратено искане до Националния компенсационен жилищен фонд за превеждане на съответните суми.
На днешното заседание на общински съвет Кърджали, общинските съветници утвърдиха и план-сметката за 2013 год. на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ. Предвиденият приход е в размер на 6000,00 лв., като в това число е и остатъка от 31.12.2012 год. в размер на 2241,86 лв., а разхода 5400,00 лв.


 Прочитания: 1974 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign