Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Поредният дебат за пазара приключи с приемането на отчета за дейността му

 30 Януари 2013

Дискусия продължила над час предизвика отчетът на Съвета на директорите на „Пазар на производителите-Кърджали” ЕАД гр. Кърджали днес в залата на общински съвет Кърджали. В основата отново се оказаха два въпроса. Първият свързан с липсата на конкретен отговор как ще се изплащат месечните вноски на заема към банката кредитор на тържището, въпрос формулиран от групата съветници от ГЕРБ в лицето на Илия Илиев. Вторият, общински или частен да бъде Пазара?
Различни мнения изказаха представители на всички групи общински съветници. Сред тях на Огнян Иванов от ГЕРБ, Милан Миланов, Атанас Апостолов и Милко Багдасаров от БСП, д-р Марин Мухтаров-независим, Расим Муса от ДПС.
При представянето на отчета на Съвета на директорите на „Пазар на производителите-Кърджали”ЕАД гр. Кърджали, по изпълнение на Програмата за финансова стабилизация на „Пазар на производителите-Кърджали” ЕАД гр. Кърджали за периода 01.07.2012г. – 31.12.2012г., изпълнителният директор Р. Вели съобщи, че приходите от основна дейност са нараснали с 47 % спрямо миналата година. Увеличен е и броят на сключените договори за презентационни маси през второто полугодие на миналата година и от 40 те вече са 81. От предлаганите 160 маси под вантовата конструкция на Пазара 110 вече са заети, за разлика от края на 2011 година когато те са били само 50.
Изпълнителният директор Вели съобщи и че общо платените лихви /редовни и просрочени/, глоби и неустойки по двата инвестиционни кредита към „Алианц банк България” АД през 2012г. са в размер общо на 585212.80лв.
Той подчерта, че Съветът на директорите предвижда бъдещи приходи на Пазара от увеличение на заетостта на площи, маси и обекти отдавани под наем на сключени договори и спечелени търгове с тайно наддаване, както и поддържане на минимални възможни разходи по всички пера на дейността на Дружеството.
Заложената дейност по таксуване на правилно и неправилно паркирали МПС в т. нар. „Синя зона” на гр. Кърджали, така и не бе представена от него, тъй като предложението отпадна от Дневният ред на днешното заседание на общински съвет, след като вносителя в лицето на инж. Хасан Азис го оттегли.
Въвеждането на „Синя зона”, обаче бе коментирано в рамките на обсъжданият отчет на Пазара на производителите от общинският съвет Милко Багдасаров, който предложи темата да бъде оформена като въпрос за местен референдум. Атанас Апостолов от БСП предложи дори „Пазар на производителите-Кърджали” да отпадне като ангажимент на Общинския съвет и общинската администрация.
Независимият общински съветник д-р Марин Мухтаров, коментира бъдещето на Пазара с кратко изложение и обобщи, че не трябва само да се рентиерства, а да се развиват и допълнителни дейности от ръководството на тържището и то свързани с основната.
От трибуната на местния парламент се изказа и кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис, който отново подчерта, че и при изграждането на Пазара и сега за общинското ръководство водещ мотив е общественият поглед и идеята тържището да бъде общинско. Азис отново припомни на съветниците, че Пазарът на производителите е дългосрочна инвестиция, която би дала своите резултати едва през 2017 година, а до този момент са изтекли едва 5 години от откриването му.
Желанието на редица общински съветници за по-широка дискусия на тема реални пътища за развитие на Пазар на производителите бе удовлетворено от страна на председателя на общински съвет Кърджали Раиф Мустафа. Той пое ангажимент да инициира среща между всички заинтересовани страни -представители на партии, общински съветници, бизнес среди, неправителствен сектор и граждани по темата. Срещата по думите му ще се проведе преди представянето на новия тримесечен отчет на „Пазар на производителите” ЕАД пред общинския съвет през месец март.
След приключилите дебати общинските съветници приеха отчета на съвета на директорите на Пазара с 22 гласа „за” и 18 „въздържали се”.


 Прочитания: 2049 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign