Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общественият посредник Хакив Емин се отчете пред съветниците за 2012 година

 30 Януари 2013

Общественият посредник /омбудсман/ на община Кърджали Хакив Емин днес отчете дейността си за 2012 година пред общинските съветници на редовното заседание на Общинския съвет. По думите му институцията Обществен посредник е придобила за четири години голяма популярност в Община Кърджали и в съседните й общини.
Като една от причините за това Емин посочи, че дейността му „бе изцяло деполитизирана. Не се допускаше вмешателство на политическите сили в работата на институцията. Нямаше дискриминиране на жалбоподатели на основата на политическа, етническа или религиозна принадлежност.” „Старая се в работата ми да липсва каквато и да е дискриминация в отношенията ми с гражданите. Осигурявам равни възможности на гражданите да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, националност, етническа принадлежност, социален произход, възраст, политически пристрастия и религиозни вярвания”, каза в отчета си хакив Емин.
Той цитира данни, според които в периода януари 2012 – декември 2012 г. в офиса на Oбществения посредник са приети, изслушани и консултирани 361 граждани за решаване на лични и обществени проблеми, породени от действия или бездействия на общински или държавни институции.
Постъпили са 109 писмени жалби и сигнали и са проведени срещи –разговори и са консултирани устно 252 души с проблеми и оплаквания. По всеки един от казусите е извършена проверка и със съдействието на Общинска администрация са дадени отговори, препоръки и консултации на гражданите.
Поставените от гражданите проблеми и въпроси Хакив Емин раздели в 5 направления, свързани с изясняване собствеността на гражданите; Пропуски и недоволство от административното обслужване; Спазване на обществения ред и сигурността на гражданите; Проблеми в областта на социалните дейности; Образование, култура и обществени услуги.
Най-голям брой писмени жалби са постъпили по проблеми със собствеността на гражданите, проблемите по ТСУ и благоустройството на населените места и спорове за граници на имоти.


 Прочитания: 1631 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign