Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прес-съобщение

 06 Февруари 2013

През месец февруари Община Кърджали и „Бефт” ООД организират кръгли маси със заинтересованите страни, на които ще бъдат представени и обсъдени анализите, изготвени по проект “Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А-10-13-22, финансиран по подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики" на Оперативна програма „Административен капацитет", бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04.
Първата кръгла маса на тема „Анализ на икономическото развитие на община Кърджали за периода 2005 – 2010г” ще се проведе на 07.02.2013г. от 14.00 часа в залата на хотел „Кърджали”.
На 08.02.2013г. от 10.00 часа отново в хотел „Кърджали” ще започне втората кръгла маса, на която ще се разгледа Анализа на състоянието на социалната, образователната и културната сфера на община Кърджали за периода 2005-2010г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Прочитания: 1356 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign