Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Редовна среща с кметовете на населени места в община Кърджали

 05 Юли 2006

Днес се проведе традиционната среща на общинското ръководство в Кърджали с кметовете на населени места и кметски наместници. Два бяха основните акценти включени в дневния ред. Началникът на общинска дирекция “Социално подпомагане” – Красимир Ралев направи разяснения във връзка с отпускането на целеви помощи за отопление на основание Наредба 5 на Министерството на труда и социалната политика. В изложението си той фокосира и крайния срок за подаване на заявленията за отпускане на помощта – 31 август. Няколко бяха повдигнатите въпроси от страна на кмета на общината инж. Хасан Азис по време на дискусиите. Отново бе поставен проблема за оформяне на всички документи касаещи гробищните паркове, тяхното опазване и стопанисване.” Дейностите свързани с проблема ще бъдат извършени поетапно, по график от кметствата, а общината се ангажира с част от финансирането им”, каза инж. Азис. Направено бе предложение в близките месеци да се изготви специална книжка, включваща празниците – културни, спортни и др. в отделните населени места на територията на общината.
Друг акцент в днешната месечна среща бе определянето на индивидуалните млечни квоти на производителите на краве мляко. Специалистът от Общинска служба “Земеделие и гори” – Зехра Мустафа представи пред участниците най-належащите дейности в тази посока. Кметовете изразиха мнението, че фиксирането на млечните квоти е важно за стопаните, за да могат те да кандидатстват за европейско подпомагане след 1 януари 2007 година.

Още снимки
 Прочитания: 2507 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign