Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали проведе Кръгли маси за общинските политики

 08 Февруари 2013

Днес в залата на хотел „Кърджали” бе представен Анализ на състоянието на социалната, образователната, културната и здравната сфера на общината за периода 2005-2010 година. Това стана на Кръгла маса, организирана от община Кърджали и Фирма „Бефт” в рамките на проекта “Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”.
Вчера в конферентната зала на хотелски комплекс „Кърджали” се проведе първата кръгла маса в рамките на проекта, а темата беше „Анализ на икономическото развитие на община Кърджали за периода 2005 – 2010 година”.
Анализът на социалната, културната, здравната и образователната сфера, съдържащ наблюдения, анкети, съпоставки и изводи, днес бе презентиран от Нурджихан Карамехмедова от фирмата „Прайм консултинг”, но преди това старт на диалога с участниците в кръглата маса бе даден от секретаря на община Кърджали Сезгин Бекир, който е и ръководител на проекта „Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”.
„Информацията от анализите е ценна, защото тя ще бъде основата, на която ще градим бъдещите си стратегически документи”, каза пред участниците във форума Сезгин Бекир. Той представи дейностите, реализирани по проекта. Част от тях са изнесеното модулно обучение на общински политики, в което обучение участие взеха почти целия Общински съвет, около 30 представители на общинска администрация – хора на възлови длъжности, които отговарят за стратегическото планиране, както и около 12-13 представители на гражданското общество, НПО. Друга дейност по проекта е изработването на 4 анализа – за социално-икономическото развитие на община Кърджали, както и изработване на слот анализ, анализ на демографските процеси, анализ за силните и слаби страни на общината.
„Идеята на този проект е да се създаде механизъм и разработи модел за консултиране на политики. Кръглата маса е един от начините, чрез които тези политики ще могат да се сведат до по-широк кръг от обществото. Защото ако това не стане, какво от това, че имаме направени анализи”, каза Сезгин Бекир.
Според консултанта от фирма „Прайм Консултинг” Нурджихан Карамехмедова основния извод, който се налага след направения анализ е, че „би могло да има по-голямо и успешно развитие, ако всички заинтересовани страни работят в сътрудничество”.
По думите на Карамехмедова община Кърджали е доста напред сред други общини в България, защото във всеки един от секторите е правено по нещо – къде повече, къде по-малко, няма пренебрегнат сектор. Не във всички общини е така, твърди консултантът.

Още снимки
 Прочитания: 1756 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.