Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОИЦ Кърджали стартира нова инициатива

 14 Февруари 2013

ОИЦ Кърджали съвместно с кмета на община Кърджали инж.Хасан Азис и Даниел Делчев, представител на проектния мениджър за Южен Централен Район, стартират инициатива в подкрепа на проект „Енергийно обновяване на българските домове“. Предвижда се периодично провеждане на информационни срещи на място в различните квартали на града. Първата от тях е насрочена за 15.02.2013г. от 17:30ч. пред блок 24 в квартал Възрожденци. ОИЦ Кърджали е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Създаден е по проект на Община Кърджали „Създаване на Областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Прочитания: 1117 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign