Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Представиха проект "Чрез подкрепа към промяна"

 20 Февруари 2013

Пред близо 50 души днес, в залата на Бизнес инкубатора в Кърджали, бе представен проект „Чрез подкрепа към промяна”. Договорът за изпълнението му бе подписан на 28 ноември 2012г., а днес встъпителна пресконференция за изпълнението на проекта дадоха зам.-кметът на община Кърджали Елисавета Кехайова, ръководителят и координаторът на проекта, главен експерт социални дейности Нермин Мехмед и старши експерт Василка Григорова. В пресконференцията участие взе и Красимир Ралев-директор на Дирекция „Социално подпомагане”-Кърджали.
Развитието и усъвършенстването на социалните услуги, предоставяни в домашна среда от Община Кърджали, чрез създаване на устойчив иновативен модел за осигуряване на достоен живот за лица, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация е основна цел на представеният днес проект, подчерта пред присъстващите зам.-кмета Елисавета Кехайова.
Тя съобщи, че проектът е продължителност 16 месеца и е на стойност 213 468,95 лева.
При изпълнението му по думите на г-жа Кехайова ще се създаде Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, за предоставяне на услуги, насочени към осигуряване на почасова помощ в ежедневието и подкрепа за социално включване на лицата от целевата група. Ще бъдат създадени и нови работни места в сектора на социалната икономика и осигуряване на възможност за преодоляване на бедността за безработни лица.
В рамките на пресконференцията стана ясно, че чрез реализирането на проекта ще бъде осигурена подкрепа на семейства, в които има лице с трайно увреждане и даване на възможност за професионално развитие на неговите членове, както в социалната сфера, така и на свободния пазар. Ще бъде намален и риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от подкрепа.
От своя страна ръководителя на проекта Нермин Мехмед, съобщи, че вече е сформиран екипа, който ще работи по управлението на дейностите. Към днешна дата вече е определено и помещението за звеното, което ще осъществява услугите в домашна среда. Предстои оборудването и обзавеждането му, както и доставянето на материали и консумативи за обезпечаване на дейността на звеното.
Г-жа Мехмед съобщи още, че от 25 февруари ще стартира и дейността „Кандидатстване, подбор и назначаване на персонал за управление на Звено за услуги в домашна среда и персонал за предоставяне на услугите”. В последствие ще бъдат организирани и проведени въвеждащо и надграждащо обучение.
Определянето на лицата потребители на услугата също ще бъде извършено след кандидатстване. Директора на Дирекция „Социално подпомагане” в Кърджали Красимир Ралев обобщи, че за всички лица, подали заявление, ще се извърши оценка на потребностите от Дирекцията. Тя ще бъде изработена съгласно Методиката за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна финансова помощ “Помощ в дома”.
В края на пресконференцията бе обобщено, че при реализацията на проект „Чрез подкрепа към промяна” ще бъдат ангажирани 34 безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които ще предоставят услугите насочени към потребителите. А те са 68 лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и 12 възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Още снимки
 Прочитания: 1725 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign