Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 25 Февруари 2013

На 21.02.2013 г. в х-л Кърджали бе проведена кръгла маса, на която бе представен и обсъден Модела за мониторинг на изпълнението на общински политики, разработен от „Бефт” ООД по проект “Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А-10-13-22, финансиран по подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики" на Оперативна програма „Административен капацитет", бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04.
В кръглата маса участваха представители на Община Кърджали, съветници от Общински съвет- Кърджали и представители на неправителствен организации.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Още снимки
 Прочитания: 1074 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign