Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 26 Февруари 2013

Прес-съобщение

Община Кърджали уведомява заинтересованите страни, че на интернет страницата на общината www.kardjali.bg, в рубриката „Актуално” са публикувани:
• Анализ на икономическото развитие в община Кърджали за периода 2005-2010г.,
• Анализ на състоянието на социалната, образователната и културната сфера на община Кърджали за периода 2005 – 2010 година,
• Анализ на демографските процеси в община Кърджали за периода 2005-2010г.,
• SWOT – анализ на община Кърджали.
Анализите ще бъдат използвани за подготовката на аналитичната част на Плана за развитие на община Кърджали за периода 2014-2020г. Те са разработени по проект “Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А-10-13-22, финансиран по подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики" на Оперативна програма „Административен капацитет", бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04.
До 15 март 2013г. може да изпращате своите коментари и предложения във връзка с разработените анализи на Надежда Цветкова, началник отдел „Управление на проекти” на e-mail: ip_kj@mail.bg.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 Прочитания: 1096 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign