Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Стартира проект „Изкуството ни обединява” в ЦДГ „Чайка”

 28 Февруари 2013

„Изкуството ни обединява” е мотото на проекта, който през следващите дванадесет месеца ще бъде изпълняван от ЦДГ „Чайка” в Кърджали. Проектът бе представен от директорката на детското заведение Фатме Мустафа на специална пресконференция с участието на зам.-кмета на община Кърджали Елисавета Кехайова и председателя на родителското настоятелство Невин Караджа.
По думите на г-жа Мустафа с реализирането на проекта ще се подпомогне образователната и социална интеграция на децата в предучилищна възраст от етническите малцинства. Това ще се случи чрез участието им в различни дейности посредством усвояване на български език и едновременното създаване на среда за съхраняване и развиване на културната единичност на общностите в региона.
Такива са заложените и специфични цели, подчерта директорката на детското заведение. Сред тях са: повишаване качеството на образованието и възпитанието в ЦДГ „Чайка” чрез създаване на нови познавателни и комуникационни форми за усвояване на българския език, съхраняване и развитие на културната единичност на децата и подобряване на тяхната социализация чрез участието им в различни художествено творчески дейности, стимулиране на дух на толерантност и сътрудничество, уважение и приемане на културните ценности и различия.
Чрез реализирането на проекта ще се повиши и професионалната подготовка на учителите за работа в мултикултурна българо-езична среда. Очаква се да се засили и мотивацията на родителите от етническите малцинства за пълноценно включване в образователно-възпитателния процес и стимулиране на редовното присъствие на децата им в учебното заведение.
Дейностите по проект „Изкуството ни обединява” ще стартират от 10 март. Ще бъдат създадени четири клуба в детската градина, в които ще се работи с 90 деца на възраст 5-6 години. Клубните форми са „Екология”, „Театър”, „Приложни изкуства” и „Фолклор и танци”. В рамките на проекта са заложени различни прояви, сред които честване на Коледа, Байрям и Гергьовден, организиране на екоизлети и оформяне на екоалея в двора на детската градина, театрални и приложни занимания с децата.
По проекта ще бъде обзаведена и стая на таланта, закупени театрални костюми и много материали, необходими за заниманията на децата в клуба по приложни изкуства.
Директорката на ЦДГ „Чайка” Фатме Мустафа изрази надежда и родителите да се включат активно в реализирането на проекта. В следващите няколко дни ще бъдат проведени специални родителски срещи, за да могат те да се запознаят с дейностите по проекта и да дадат съгласието си децата им да бъдат включени в него.
Изпълнителите на проекта - ЦДГ „Чайка” бяха поздравени от зам.-кмета на община Кърджали Елисавета Кехайова, която им пожела много успехи и заяви:
„Освен да се грижим за доброто здраве и доброто хранене на децата, за добрата атмосфера и обстановка в детските градини, ние трябва да се грижим и за добро възпитание на подрастващите, а моментите, които прекарват в своето детско заведение, трябва да са запомнящи се. Проектът дава такива възможности, а Община Кърджали винаги ще подпомага и ще подкрепя подобни проекти. Винаги съм апелирала към това директорите да бъдат инициативни и да работят по проекти, защото те дават допълнителна възможност за работа в по-различна среда и разбира се възможност за допълнително финансиране.”
Зам.-кметът информира още, че за община Кърджали подобни проекти като този в ЦДГ „Чайка” стартират едновременно в още три детски заведения в общината .
Проект „Изкуството ни обединява” на ЦДГ „Чайка” е на стойност 94 961 лв. и е финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

Още снимки
 Прочитания: 1468 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign