Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приеха отчета за изпълнението на Бюджет 2012

 05 Март 2013

С 25 гласа за, 7 въздържали се и 8 против бе приет отчета за изпълнение на Бюджет 2012 на днешната сесия на Общинския съвет. Отрицателният вот бе на групата общински съветници от ГЕРБ. Колегите им от БСП се въздържаха.
Дебатът по план-сметката за 2012 година продължи повече от час с размяна на позиции, реплики и дуплики от трите представени в местния парламент политически сили – ДПС, БСП и ГЕРБ. За основен мотив на позицията си „против” от ГЕРБ посочиха увеличения с над милион общински дълг, който към 31 декември 2012г. е достигнал 12 455 686 лв. Кметът бе обвинен в незаконно пренасочване на средства и непрозрачно управление на финансите на общината. От ДПС определиха като безотговорно неподкрепянето на отчета на бюджета и подкрепиха с факти тезата си.
След множеството изказвания думата взе кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. Той от своя страна обвини ГЕРБ в популизъм и подкрепи твърдението си конкретни примери. Градоначалникът предупреди, че „популизмът се връща към тези които го използват многократно”. Азис призова към конкретика при обсъждането на бюджета. Той подчерта, че по никакъв начин община Кърджали не се е отказала от отговорности си през тези 3 години и половина и продължава да изпълнява своите дейности , своята социална политика въпреки правителството на ГЕРБ.
По повод критиките от страна на БСП кметът заяви, че през последните години община Кърджали е развила мащабна социална политика и не приема позицията „въздържали се” от партия, която претендира да е социално ориентирана. За да подкрепи думите си, инж. Азис посочи, че през 2012 година не е уволнен нито един човек, в образованието дофинансирането е в размер на 250 хиляди лева, дофинансирани са и читалища, театри, ОДК с още 40 хиляди лева.
По време на дебата стана ясно, че 88,38% спрямо годишния план е изпълнението на приходната част на Бюджет 2012г. на Община Кърджали. Държавните приходи са в размер на 20 145 541лв., а местните 14 649 579лв., което е 81,94 % спрямо плана.
Общинските приходи в частта си за Имуществените данъци са в очакваното изпълнение 99,85% . Най-висок процент на изпълнение има при данък придобиване на имущество по възмезден начин 113,56% спрямо плана. Най-нисък процент на изпълнение на първоначално плануваните стойности има при събираемостта на туристическия данък 84,07%.
Неизпълнението на неданъчните приходи спрямо плана рефлектира негативно върху разходната част на бюджета и обслужването на дейностите дори и за текущата им базова издръжка, коментира вносителят инж. Хасан Азис. Той допълни, че извършените разходи към 31.12.2012г. за делегирани от държавата разходи 20 145 541лв., за местни разходи 13 805 906лв., а за дофинансиране на държавни дейности с местни средства 843 673лв.
Заедно с отчета за изпълнението на Бюджета за 2012г., по приходно разходната част в размер на 34 795 120 лв. общинските съветници приеха и отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове за 2012 г., както и годишният отчет за състоянието на общинския дълг за 2012г.


 Прочитания: 1845 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign