Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общинските съветници приеха Бюджет 2013 на община Кърджали

 05 Март 2013

Бюджет 2013 на община Кърджали ще е в размер на 38 300 000 лева. Това решиха днес общинските съветници на заседанието на Общинския съвет, които приеха предложението с 24 гласа „за” и 7 „въздържали се”.
Още в началото на заседанието общинският съветник от ГЕРБ Огнян Иванов предложи точката с приемането на Бюджет 2013 да отпадне с мотива, че не са били раздадени предварително материали. На този упрек кметът определи твърдението на Иванов като смешно тъй като вече от близо месец вървят обсъжданията на проектобюджет 2013 на община Кърджали с различни общности в града. След гласуване разглеждането на бюджет 2013 остана в дневния ред на заседанието, но групата съветници от ГЕРБ напусна залата при разглеждането му.
Мотивът им бе, че имало несъответствия с това, което им е предоставено и това, което ще се гласува в залата. "Не може на тъмно да гледаме бюджет, който не е минал през комисиите", заяви председателят на групата съветници от ГЕРБ Илия Илиев.
Бюджетът бе представен от кмета инж. Хасан Азис. В изложението си той подчерта, че в период на продължаваща финансово-икономическа нестабилност запазването на бюджетната устойчивост изисква прилагането на местна финансова политика, която да предпазва Община Кърджали от необосновани и популистки решения-затова въпреки влошаващата се структура на приходите-тежестта за гражданите и бизнеса не се увеличава.
В бюджета не се променят размерите на таксите за детски градини и предоставяните социални услуги независимо от факта, че таксите които се заплащат покриват все по-малка част от реалните разходи по предоставянето на услугите.
През настоящата година държавните трансфери като цяло се увеличават с около 6,6-7,8% ръст. Няма съществени структурни промени, освен допълнителни ангажименти по нови национални програми в образованието, уточни инж. Хасан Азис.
Инвестиционната програма на Общината през 2013 година ще се финансира в по- голямата си част от собствени общински приходи. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи от Републиканския бюджет бележи относителен ръст 1,47% в сравнение с предходната година.
За изпълнението на проекти ще бъдат използвани парични ресурси чрез поемане на допълнителен дълг от фонд „ Флаг” в размер до 3 800 000 лв.
При разпределението на всички разходи по функциите на Бюджет 2013г. най-голям дял от бюджетните средства са за образование – 46 % , следвани от средства за благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 23%, общи държ.служби –16%, култура и спорт – 6 % и т.н.
През 2013г.Община Кърджали ще изпълнява бюджета си чрез 37 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Всеки един от тези разпоредители има самостоятелен бюджет, който е част от консолидираният бюджет на Общината.
В бюджета бяха включени направени предложения в хода на обсъждането му през февруари. Едно от тях бе това на независимия общински съветник д-р Марин Мухтаров за предвиждане на средства за спортните съоръжения в училищата на общината.
След приемането на Бюджет 2013 инж. Азис заяви, че в условията на криза той е не само балансиран, но и социален.
” Ние гласувахме социален бюджет в подкрепа на жителите на община Кърджали, в подкрепа на децата, на бизнеса – една социална политика без крачка в страни от поетите ангажименти”, подчерта градоначалникът.


 Прочитания: 1787 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign