Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 05 Март 2013

На 6.03.2013г. в конферентната зала на хотел „Кърджали” ще се проведе конференция на тема „Формиране на общински политики”. Тя ще започне в 9,30 часа и по предварителна програма ще бъде открита от експерта на Бефт“ ООД Николай Колев . Обръщение към участниците в конференцията ще направи и кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. По време на форума ще бъде направена презентация на проект „ Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”, финансиран от ОП Административен капацитет. Организаторите отправят покана към медиите за участие в конференцията.

Предварителна програма на конференция тема „Формиране на общински политики“
Проект: „Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики“, Договор № А10-13-22/06.12.2011 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”.
9.00 – 9.30ч. Регистрация на участниците
9.30 – 9.40ч. Откриване на конференцията –Николай Колев, експертна„Бефт“ ООД
9.40 – 9.50ч. Обръщение към участниците от Кмета на община Кърджали, инж. Хасан Азис
9.50 – 10.20ч. Презентация на проект „Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“, г-н Сезгин Бекир, Ръководител на проект
10.50 – 11.20ч. „Модел за консултиране със заинтересовани страни изпълнението на политики“, Николай Колев, експерт на „Бефт“ ООД
11.20 – 11.40ч. „.Публично – частни партньорства – възможности и перспективи“, Айхан Етем, Изпълнителен директор на Сдружение „Толерантност“
11.40 – 12.00ч. „Национална асоциация на секретарите на общини в РБ (НАСО РБ) – партньор при формиране и реализация на общински политики“ , Васил Панчаров, Изпълнителен директор на НАСО РБ
13.00 – 13.30ч.„Евро Смолян – пътят на културата“, Златка Николова, Изпълнителен Директор на „Асоциация на родопските общини“
13.30 – 14.00 ч. „Партньорство на местно ниво“, Румен Генов, Председател на УС на АРИРИ гр. Кърджали
14.30 – 14.50ч. „Добри практики при взаимодействието между НПО и община“, Радост Николаева, Председател на Съвета на Фондация „Арт движение Кръг“
14.50 – 15.10ч.„Добри практики за формиране на политики със заинтересовани страни“, Росица Средкова, Председател на УС„Сдружение инициатива за развитие - Кърджали решава“
15.10 – 16.10ч. Дискусия
16.10 – 16.30ч. Обобщение и закриване на конференцията


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Прочитания: 1840 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign