Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Интернет мрежа ще свързва хората с увреждания от България и Гърция

 06 Март 2013

Хората с увреждания от България и Гърция ще останат свързани в интернет мрежата след изпълнението на проект „Достъпност за всички”, който премина под мотото „Достъпността е основна предпоставка за осигуряване на недискриминация и равнопоставеност на всички граждани”. Този и много други резултати отчете днес финалната конференция в Кърджали, на която беше представено постигнатото в рамките на проекта.
Официални гости на конференцията бяха Никос Аврамидис, член на Управителния съвет на Националната асоциация на хората с увреждания от Р Гърция, Валентина Кордова експерт по проекта на Националния съвет на хората с увреждания в България, Александрос Мурузис експерт по проекта от гръцка страна.
Над 150 души взеха участие във форума, сред тях представители на местните и регионални власти, на неправителствени организации на хора с увреждания и медии.
Участниците и гостите на конференцията бяха поздравени лично от кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис. Пред тях той заяви, че ръководството на общината винаги е било отворено към проблемите на хората с увреждания и се е опитвало да ги решава независимо от трудностите. През годините община Кърджали е работила целенасочено в тази посока и ще продължава да го прави, подчерта градоначалникът.
В подкрепа на казаното, инж. Азис даде пример с направената реконструкция на кръстовища в областния град, с цел преодоляване на архитектурните препятствия от хората с увреждания, поставената преди години звукова сигнализация на светофарните уредби и множеството проекти, които се изпълняват в посока облекчаване на живота и дейностите на тази целева група.
В изложението си градоначалникът посочи, че в момента в общината функционират Дом за стари хора, Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания „Надежда”, Център за настаняване от семеен тип „Детска мечта”, Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с психични проблеми „Орфей”, разширена е дейността на Домашен социален патронаж с разкриване на Детска млечна кухня, а в момента се работи по реализирането на проект за изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище.
През тази година предстои разкриване и на Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи, предлагат се социални услуги „Личен асистент”, а от първи февруари стартира и проект „Чрез подкрепа към промяна”.
Инж. Азис сподели и желанието община Кърджали да има възможност да ползва изработените методики по проекта за определяне нивото на достъпност на средата, в която живеят хората с увреждания. Той заяви готовност да бъде сформирана комисия, която да направи оценка на достъпността в областният град, а след това да бъдат предприети мерки за подобряването й.
Проектът по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция –България 2007-2013г” е осъществен от Националния съвет на хората с увреждания в България и Националната конфедерация на хората с увреждания в Гърция.
От отчетените днес резултати от реализацията на проекта стана ясно, че по проекта е създаден модерен интернет портал, който предоставя възможности за достъп на хора с най-различни увреждания - автоматично преобразуване на текст в глас, опции за персонализиране на сайта, за избор и управление на разделителната способност на екрана, цветове на сайта, размера на шрифта и други настройки за оптимизиране на достъпа до информация.
Порталът е достъпен за Гърция и за България и предлага различни формати за информиране, обмяна на опит, консултации, работа в мрежа и дискусии, благодарение на които хората с увреждания от двете съседни страни, ще останат във връзка и след финализирането на проекта.
Развитието на диалога между хората с увреждания и местната власт е друг устойчив във времето резултат, който е постигнат при реализацията на проекта „Достъпност за всички” и който бе отчетен в рамките на днешната конференция. В подкрепа на това бяха посочени проведените обучения по проекта с представители на целевите групи, където са установени както лични контакти ,така и са дискутирали и решавали конкретни казуси свързани със средата, в която живеят хората с увреждания.
От направените презентации се очерта и още един плюс на проекта. След приключването му той оставя за организациите на хората с увреждания и за общинската и регионална администрация в България и Гърция „Наръчник за осигуряване на достъпност за хората с увреждания”, който е удобен за работа и дава възможност за изграждане на стратегии, програми и планове, за да се повиши достъпността до публичните и частни обекти от местно значение.
От представените проучвания на двете партньорски страни по проекта, направени в Хасково и Александрополис и представени днес, стана ясно, че населените места не винаги отговарят на тези изисквания за достъпност. Редица проблеми пък чакат законодателни решения, показва сравнителния анализ на правната и институционална рамка за достъпност на хората с увреждания по проект „Достъпност за всички”. Неговите издания са отпечатани в брошури, включително с брайлов печат и на компакт диск.
В рамките на проект „Достъпност за всички” в страната ни бяха организирани конференции и обучителни семинари в Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян.


 Прочитания: 1713 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign