Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Експерти от ОИЦ запознаха ученици от ГПЧЕ с управлението и структурата на ЕС

 08 Март 2013

Експерти от областния информационен център в Кърджали запознаха ученици от ГПЧЕ "Христо Ботев" с управлението и структурата на Европейския съюз. На дискусията бяха коментирани теми като създаването и историята на ЕС, оформянето на бюджета, присъединяването на България към ЕС, разпределянето на средствата между държавите членки.
Как се реализират проекти, финансирани с европейски средства и кои са основните приоритети пред ЕС бяха част от дискутираните теми с учениците.

ОИЦ – Кърджали е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Създаден е по проект на Община Кърджали „Създаване на Областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Още снимки
 Прочитания: 1527 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign