Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 14 Март 2013

Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Общ устройствен план на гр.Кърджали

Дата на провеждане на общественото обсъждане – 25.03.2013 г. /понеделник/ от 17.30 часа.
Място на провеждане – зала на Бизнесинкубатор - Кърджали
Желаещите, могат да се запознаят предварително с плана в сградата на Община Кърджали, стаи 206 или 207 до 16:00 часа на 25.03.2013 г., /понеделник/
За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, арх.Петя Назърова, тел. 0361/67354, email: ip_kj@mail.bg.
Писмени становища и предложения се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Център за услуги и информация на граждани.
Писмените становища и предложения се приемат лично или по пощата до 16.00 часа на 25.03.2013 г./понеделник/ и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.
Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.00 часа на 25.03
.2013 г.
Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали - инж. Хасан Азис.

Кмет на Община Кърджали:
/инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 1845 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign