Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обсъдиха новия Общ устройствен план на Кърджали

 26 Март 2013

След 40 години Кърджали е на път да се сдобие с нов общ градоустройствен план. Факт, който сам по себе си говори за далновидността и прозорливостта на екипа от архитекти, готвил стария през 1973 година. Това бе подчертано на проведеното в Бизнесинкубатора снощи обществено обсъждане на Общия устройствен план на землището на Кърджали.
Водещ на обсъждането беше главният архитект на общината Петя Назърова, а в него участваха част от ръководството й – заместник-кметовете Мухарем Мухарем, Юсеин Ахмед и секретарят Сезгин Бекир.
Тук бяха проектанти и ръководители от Националния център за териториално развитие, ръководителят на екипа разработил проекта за Общия градоустройствен план, арх. Иван Димчев и колегата му арх. Дошеков.
Преди да представят проекта пред присъстващите около 50-тина граждани, думата бе дадена на еколога Веселина Танчева, която представи становището от доклада за оценката по въздействието върху околната среда ОВОС. От думите й стана ясно, че ОВОС-ът е извършен след консултации с редица институции и компетентни органи като РЗИ, РИОСВ, ЕВН, В и К, „Напоителни системи”, службите по земеделие и др.
въз основа на извършените анализи и оценки на всички компоненти на околната среда и след консултациите няма постъпили никакви становища от заинтересованите страни, няма забележки по документацията, както и от здравна гледна точка, подчерта Танчева и огласи становището на екипа, разработил екологичната оценка. То е, че реализацията на Общия устройствен план на град Кърджали ще окаже трайно във времето положително въздействие върху околната среда и здравето на населението.
За да представи новия общ устройствен план на град Кърджали думата бе дадена на арх. Иван Димчев. Той припомни, че предварителният проект е бил разгледан още през 2002 година в условията на действащия тогава Закон за териториално и селищно устройство. Дадените препоръки да се разработи плана по новия Закон за устройство на територията са направени през годините, а в представения снощи вариант е отчетен и процента по земеразделянето в землището на град Кърджали.
Новият устройствен план на Кърджали включва не само направените промени до този момент, но разглежда и територии, които ще бъдат включени тепърва в рамките на града, подчерта арх. Димчев. В Изложението си пред присъстващите той заяви, че първоначално градът се е развивал от Север на Юг. През 50-те години на 20 век са усвоени териториите в централната градска част, а през 70-те градът се разширява и по посока Запад – кв. Възрожденци, поради изчерпване на териториите от едната страна на реката. Така към днешна дата Кърджали се е развил в една уникална връзка между два язовира и свързващ като байпас елемент – река Арда, каза в изложението си арх. Димчев.
В едър план той разгледа основните компоненти на Общия устройствен план – структурно носещите улици „Републиканска”, бул. „България”, „Сан Стефано” бул. „Беломорски” - все компоненти ориентирани по посока Север-Юг, както и ул. „Булаир” и мостовите съоръжения над река Арда, осъществяващи комуникациите в посоките Север-Юг. Основно внимание при общественото обсъждане арх. Димчев обърна на проекта за околовръстния път на Кърджали, осъществяващ връзката Хасково-Маказа и избора на югозападното трасе като по-рентабилно и удобно, осъществяващо преки комуникации с центъра на града и кварталите „Веселчане” и „Гледка”. Акцентирано бе на потенциала за развитие на търговска пешеходна зона по ул. „Републиканска”, както и зони за туризъм чрез зелените градски площи.
Главният архитект на общината Петя Назърова представи пред присъстващите единственото предложение, което бе постъпило до този момент в общинската администрация относно Общия устройствен план. То е свързано с благоустрояването на квартал Байкал, а една от идеите в него е свободната част от двора на детската ясла в квартала да бъде устроена като парк. Архитект Назърова каза, че това вече е направено в новия устройствен план.
От залата прозвучаха и други предложения. Бяха повдигнати въпроси свързани със съдбата на поречието на река Арда след Ардински мост, връщането на пешеходната зона по ул. „Републиканска” и отварянето на бул. „България за движение”, намирането на вариант за поливане на зелените площи за да не съхнат, оформянето на велоалеи, намирането на решение за пространството пред постамента на бившия паметник на Георги Димитров.
На конкретно повдигнатия въпрос за обособяване на велоалеи бе даден и конкретен отговор от архитектите Назърова и Димчев, според които отговорите на повече от повдигнатите въпроси вече са залегнали в Общия устройствен план на Кърджали.
Стана ясно, че за да влезе в сила, той трябва да бъде одобрен от местния парламент, което ще се случи на една от следващите му сесии.
Още снимки
 Прочитания: 2541 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign