Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Работна среща, посветена на хората с увреждания, се състоя в офиса на ОИЦ – Кърджали

 26 Март 2013

Екипът на Областен информационен център – Кърджали беше домакин на деца и възрастни в неравностойно положение, техните родители, социални работници и придружители.
На срещата бе представена дейността на центъра и възможностите, които се предоставят от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) за хората с увреждания.
Експертите презентираха социалните услуги на „Дневен център Надежда“, ремонтиран и оборудван по проект на община Кърджали, финансиран по оперативна програма „Регионално развитие“. Беше представена информация за Център за социална рехабилитация и интеграция „Орфей“ за хора с психични увреждания, както и проект „Чрез подкрепа към промяна“, реализиран по схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома“ на ОПРЧР.
Присъстващите споделиха своя опит, като поставиха редица въпроси, свързани със законодателството, финансирането и реалното реализиране на хората с увреждания. Екипът на информационния център изрази своето желание за бъдещо съдействие и съвместни инициативи в помощ на лицата в неравностойно положение.


ОИЦ – Кърджали е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Създаден е по проект на Община Кърджали „Създаване на Областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Проект “Създаване на областен информационен център в гр.Кърджали”№ BG161PO002-3.3.02-00012-С0001 , финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Още снимки
 Прочитания: 1723 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign