Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОДК спечели два проекта за толерантността и екологията

 29 Март 2013

През месец март преподавателите и кръжочници от ОДК спечелиха два проекта, чието изпълнение ще започне през от април, съобщи директорът на комплекса Златка Пеньова. Български младежки червен кръст даде възможност на млади хора, които се интересуват от проблемите на своята общност и мястото, където живеят, да направят нещо, за да ги разрешат, като кандидатстват с малък проект по програма „Партньори за социална промяна“, финансирана от Финдация „Велукс“. В рамките на тази програма ученици от клуб „Здраве, дом, общуване” към Обединен детски комплекс Кърджали с ръководител Нели Арнаудова спечелиха проект, който носи името „СПОКО-споделяне, позитивност, опознаване, креативност, обогатяване”. Основната цел на проекта е насърчаване толерантността, хуманността, доброволчеството и уважението към различията сред ученици от различен етнос, с различен социален и здравен статус, както и създаване на модел на социално общуване чрез прилагане на креативни и атрактивни форми.
Вторият спечелен проект е по Национална кампания за чиста околна среда 2013- „Обичам природата и аз участвам“, обяви директорът на ОДК Златка Пеньова. Тя допълни, че чрез проекта „Природата – моят дом” ще се създаде единствената в града еко зала, оборудвана с 3D техника и атрактивна неформална обучителна среда. Залата ще бъде място за гледане и обсъждане на природо-научни филми за защитени и застрашени природни обекти, като 3D технологията ще помогне на учениците да съпреживеят, да усетят красотата на природата и да станат съпричастни с екологичните проблеми. Еко залата със своята нестандартна обстановка ще бъде естествен център за провеждане и на интерактивни занимания за придобиване на компетентности, за възпитаване и повишаване на екологичната култура на подрастващите, както и за споделяне на добри природозащитни практики и провеждане на еко прояви и състезания, както за учениците посещаващи ОДК, така и за училищата от града.
В проекта са включени още интересни дейности, които ще приобщят децата към идеята за опазване на природата.


 Прочитания: 1562 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign