Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 15 Април 2013

На 16.04.2013г. от 15:35 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние” повторението на седмото от поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България.
В предаването ще бъдат представени две теми. Първата е свързана с новостите по програмата „Енергийно обновяване на българските домове”, а втората е посветена на 9 май-Деня на Европа.
Поредицата от 15 предавания се подготвя от екипа на Областен информационен център – Кърджали и се реализират по проект с регистрационен номер 0066-ДКЖ-3.3 ”Създаване на областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02-00012-C0001, който се финансира по Оперативна програма „Техническа помощ" по процедура "Изграждане и функциониране на областни информационни центрове".

www.eufunds.bg
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Техническа помощ», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”


 Прочитания: 1286 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign