Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 14 Май 2013

Разглеждането на четири основни точки включваше проведеното вчера заседание на Общественият съвет по социално подпомагане и услуги община Кърджали. Сред тях обсъждане и приемане на отчет за изпълнението на Годишния план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за периода май 2012г. – април 2013 г. и обсъждане и приемане на Годишният план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за периода май 2013г. – април 2014 г.
Информация за работата по създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания в Община Кърджали, бе предоставена от секретаря на Общественият съвет Василка Григорова. Тя съобщи, че през м.април т.г. е бил подписан договор между Община Кърджали и Областна администрация за отдаване на 5 помещения за безвъзмездно ползване за срок от 10 години за създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция на лицата със зрителни увреждания. Подготвено е и предложението до Общински съвет-Кърджали, за разкриване на ЦСРИ за хора със зрителни увреждания и за кандидатстване по установения ред за финансиране като делегирана от държавата дейност.
В рамките на заседанието бе докладвано и за изпълнението на проект „И аз имам семейство” стартирал в община Кърджали през февруари 2012г. Социалните работници назначени по проекта, съобщиха, че към момента има 10 подадени заявления от кандидат приемни родители. Пет от тях вече са утвърдени от Комисията по приемна грижа към РД „Социално подпомагане” и са вписани в регистъра. Четири от тези семейства са професионални, а едно доброволно. В последното вече има и настанено дете. От останалите пет семейства две са отпаднали в процеса на проучване и обучение. С другите три се работи по установеният ред за утвърждаване на приемни родители.
На заседанието бе дадена информация и за други проекти в социалната сфера, изпълнявани в община Кърджали.
В заседанието участие взеха д-р Марин Мухтаров, член на ПК по Здравеопазване и социални дейности към Общински съвет Кърджали, Нермин Мехмед, главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности” в община Кърджали, Иванка Латунова от отдел „ХУСУ” – Дирекция „Социално подпомагане”, Златка Лапанова, представител на РЗИ Кърджали, Мариана Кирева, управител на Дома за стари хора, Шенай Бекир,председател на общинската организация на Съюза на инвалидите в България, Росица Георгиева, председател на управителния съвет на „СИР-Кърджали решава”.


 Прочитания: 1973 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign